Podmínky konání svateb a průběh obřadu

PODMÍNKY

 1. Poplatek (paušální vstup na hrad) 3.000,- Kč pro maximální možný počet svatebních hostů (80 osob) od 9 do 16 hodin.
 2. Vratná kauce 3.000,- Kč
 3. Kostel (obřadní prostor) je připraven pro Vaši svatbu pouze ve stanovenou dobu.
 4. Prosíme o dodržování běžného návštěvního řádu, tedy např. nepůsobit škody a nekouřit.
 5. Prosíme nesypat a nevystřelovat nikde na hradě ani pod hradem flitry, v přírodním terénu a na hrubých podlahách se škvírami to nelze uklidit.
 6. Případné sypání okvětních lístků je možné, ale ne v kostele, pokud je součástí výzdoby běhoun, který mohou květy zabarvit. Případné sypání rýže nevadí na venkovních prostranstvích hradu, ne uvnitř. Většinou se tak však děje až dole pod skálou, když novomanželé opouštějí hrad.
 7. Parkovné se platí při příjezdu dle aktuálního ceníku. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst, prosíme o dodržení limitu 2 hodiny.

Proč striktní podmínka pro čas využití kostela?

Na hradě totiž není obřadní místnost, tu je třeba pro každý obřad vytvořit. Pro hradní personál to znamená vyřadit na 45 minut z návštěvnického provozu kostel a ambit, tedy nejdůležitější prostory hradu. Předtím však kostel připravit a ihned po svatbě odstrojit. Zvláště v čase vysoké návštěvnosti to bývá velmi náročné. Běžné návštěvníky nemůžeme o kostel ošidit, a proto dostanou příslib, že nejpozději po 45 minutách budou moci do kostela vstoupit. Tato doba je sama o sobě dlouhá a proto ji nelze překročit.

Poplatek 3.000,-Kč prosím zaplaťte nejpozději týden před svatbou. Hotově v pokladně hradu (obdržíte doklad o zaplacení), nebo bezhotovostním převodem na účet 5246421/0100, variabilní symbol = datum a čas svatby ve tvaru podle schématu: DDMMRRhhmm, tedy např. pro datum 3.7.2010 ve 12:00 bude v.s. 0307101200.

Kauce 3.000,- Kč je splatná pouze v hotovosti, nejpozději týden před svatbou (obdržíte doklad o zaplacení). Pokud nedojde k žádným škodám a všichni svatebčané včas opustí kostel (viz bod II/5), bude novomanželům kauce vrácena v pokladně při odchodu z hradu. Platbou kauce však nevzniká nárok na delší pobyt v kostele. Kauci jsme nuceni vybírat po několika špatných zkušenostech s narušením návštěvnického provozu především blokováním kostela nad dohodnutý časový rámec a následnými stížnostmi ze strany návštěvníků spojenými s požadavky na vrácení vstupného.

PRŮBĚH SVATBY

 1. 20 minut před (!) stanoveným začátkem obřadu, budou připraveni snoubenci a svědci. Případně také hudba. Pracovnice matriky s nimi v kostele provede nezbytnou administrativní a procedurální přípravu. Kostel je uzavřen. Svatební hosté do kostela nevstupují.
 2. 5 minut před stanoveným začátkem obřadu budou v ambitu ve vyhrazeném prostoru před kostelem připraveni ostatní svatební hosté a počkají na instrukce matriky. Není potřeba, aby tu byli dříve. Předtím mohou čekat pod hradem, nebo se volně procházet ve vnějších prostorách hradu. První chodba ambitu a prostor na přilehlém malém jižním nádvoří za velkou bránou musí zůstat volné, aby zde bez omezení mohli procházet běžní návštěvníci hradu.
 3. Ve stanovenou hodinu začne vlastní svatební obřad trvající zpravidla asi 15 minut.
 4. Zbývající čas v kostele je většinou věnován gratulacím a pořízení několika málo fotografií novomanželů. Pro společné foto prosím využijte vnější prostory hradu
 5. 30 minut po stanoveném začátku obřadu, všichni svatebčané i novomanželé laskavě opustí kostel, který bude ihned odstrojen a zpřístupněn běžným návštěvníkům, případně připraven pro další obřad.
 6. Novomanželé a ostatní svatebčané se mohou na všech ostatních přístupných místech hradu volně pohybovat a fotografovat až do konce návštěvní doby.