Archeologická sonda v místě třetí části budoucího vstupu