2020

 

  • Příprava ke stavbě dolní části budoucího SEVERNÍHO VSTUPU do hradu.
    Přeložky veřejných sítí, projekty, díly pro akátové zábradlí.
  • Technické zajištění prezentace hradu po prvním nouzovém stavu v pololetí roku 2020. Stavba provizorní pokladny, pořízení a instalace semaforů, kamer atd.
  • Monitoring statiky západního okrajového skalního bloku.
  • Údržba a opravy elektroinstalace, vodoinstalace a osvětlení hradu.
  • Odstranění křoví na jedné ze strání podhradí a zpevňování severního svahu hatěmi.
  • Ukázky další údržby:

Přivedení elektřiny do sklepa.


Kovaná oblouková treláž


Neodvratně nemocná a riziková obří vrba před pokácením

 

Georadarový průzkum dolního dvora. Ukázka jednoho z mnoha výstupů:

 

Kované zábradlí podél opraveného schodiště na horní terase.