Výtvory z nuceně skáceného dubu (viz údržba 2017 Labilní blok) a uschlých borovic (2019)