Severní rozsedlina

Středověký nástupní prostor v severní rozsedlině patří k nejstarším částem hradu. Sestává z dolního dvora a výše umístěného schodiště vedoucího do horních partií hradu. Přístup z podhradí na dolní dvůr vedl po sypané rampě vzniklé úpravou erozního kužele při úpatí pískovcového suku. Rampa stoupala od západu pod severozápadní stěnou. Ve vytesaných skalních slujích dvora byly prostory pro část posádky, koně a možná i hospodářská zvířata. Ve východní stěně je výklenek, v baroku přetesaný do podoby velké konchy, klenoucí se nad hradní studnou. Skalní stěny nad dvorem nesly pavlače a lávky nutné ke komunikaci a obraně. Schodiště vedoucí úzkou štěrbinou z dolního dvora nahoru bylo v 18. století zcela přestavěno.
Tato severní rozsedlina byla jediným přístupem do objektu až do poloviny 18. století, kdy se začal ve skále tesat vstup východní, dodnes používaný.
Dolní dvůr dlouhodobě není veřejnosti přístupný. Bude však součástí nového severního vstupu na hrad, který je v současnosti ve výstavbě, viz sekce „údržba … 2022“.