Informace

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Období Otevřeno Poznámka
DUBEN a ŘÍJEN   9:00 – 16:00 Jen soboty, neděle, svátky a ve všední dny po předchozím ohlášení.
ČERVEN až SRPEN 9:00 – 17:00  Denně, včetně pondělí.
KVĚTEN a ZÁŘÍ 9:00 – 17:00 Denně, mimo pondělí.

VSTUPNÉ ZA PROHLÍDKU VE STANOVENÉ NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ

Ceny platné od 1.1.2021

Kategorie Cena Poznámka
Základní  vstupné 90,- Kč  Dospělí nad 19 let.
Snížené vstupné 50,- Kč Děti 6-19 let
Studenti denního studia do 26 let (průkaz s aktualizovaným datem platnosti pro daný rok (!) a nejdéle pro následující rok)
Invalidé (průkaz ZTP, ZTP/P)
Senioři od 65 let
„Rodinné“ vstupné 220,- Kč 2 dospělí + 1 až 2 děti (6-16 let), nebo 1 dospělý + 3 děti (6-16let)

Vstupné psi             20,- Kč    Pes pouze na vodítku a s náhubkem !

Bezplatný vstup:

  • Děti do 5 let včetně,
  • invalidní děti s průkazem ZTP,
  • průvodce držitele průkazu ZTP/P,
  • Vedoucí zájezdů a přiměřený pedagogický dozor (školka a 1. stupeň: 1 dospělý na asi 10 dětí, 2. stupeň: 1 dospělý na asi 20 dětí, 3. stupeň: 1 dospělý na asi 30 studentů)
  • Jiné slevy neposkytujeme!

Vstupné za prohlídku mimo návštěvní dobu

Od listopadu do března je možné hrad výjimečně navštívit jen po předchozí dohodě a za zvýšené vstupné. Návštěva není možná, pokud by klimatické podmínky mohly ohrozit bezpečnost.

Kategorie Cena Poznámka
Základní vstupné 110,- Kč Dospělí nad 19 let.
Snížené vstupné 60,- Kč Děti 6-19 let
Studenti denního studia (průkaz s aktualizovaným datem platnosti pro daný rok a nejdéle pro následující rok)
Invalidé (průkaz ZTP, ZTP/P)
Senioři od 65 let
„Rodinné“ vstupné 270,- Kč 2 dospělí + 1 až 2 děti (6-16 let), nebo 1 dospělý + 3 děti (6-16let)

Celkem vždy však nejméně 500,- Kč za jednu prohlídku.

Turistické fotografování a filmování zdarma.
Profesionální fotografování a filmování výhradně jen na základě smlouvy se správcem hradu.

 

INFORMACE O ZPŮSOBU PROHLÍDEK

  1. Prohlídka s průvodcem (asi 45 – 60 minut).
  2. Prohlídka samostatná (nezávislá)
    • s možností si zakoupit, nebo zapůjčit leták s plánkem hradu, popisem a historií. Ke koupi v jazyce českém, německém, anglickém. K zapůjčení: česky, německy, anglicky, rusky, francouzsky, polsky, maďarsky, holandsky, španělsky, švédsky.

INFORMACE PRO SKUPINOVÉ NÁVŠTĚVY
Prosíme organizátory větších skupin (nad 15 osob), aby si předem prohlídku rezervovali. Telefonem alespoň 1 den předem, e-mail alespoň 10 dní předem.
Maximální počet návštěvníků ve skupině je okolo 50 osob.

Vedoucí skupiny vstupuje vždy první, protože vstupní prostory jsou těsné a u pokladny je málo místa na čekání skupiny na vedoucího!

Žádáme vedoucí větších skupin, aby si počet osob laskavě zjistili již předem pod hradem a u pokladny zaplatili hromadně za všechny podle výše uvedeného ceníku.

Hromadné výpravy dětí a mládeže mohou uskutečnit prohlídku zpravidla jen s naším průvodcem.
Skupinové výpravy dětí do 15 let musí doprovázet osoba starší 18 let, která bude zodpovídat za chování a bezpečí dětí.
Mějte prosím své svěřence ukázněné již před výstupem na hrad!

Individuální návštěvu jednoho dítěte do 10 let musí doprovázet osoba starší 15 let.

NOVÉ OPATŘENÍ PROTI ZÁCPÁM NA VNITŘNÍM ÚZKÉM OBOUSMĚRNÉM SCHODIŠTI

Nebudete stát frontu na schodech před pokladnou a nebudou se proti Vám tlačit ti co odcházejí dolů. Zastavíte se před nově instalovaným semaforem na úpatí skály. Když se rozsvítí zelená, vystoupá k pokladně vždy jen okolo 10 osob, tedy tolik, kolik se vejde k pokladně. Na červeném světle pak ostatní počkají několik minut, než opět naskočí zelená. Mezitím budou moci sejít dolů, ti co již odcházejí.
Pokud má skupina nad 10 osob rezervaci nejméně 1 den starou a vedoucí zaplatí vstupné hromadně za všechny, pak se skupina rozdělit nemusí. V ostatních případech se výprava nad 10 osob rozdělí a sejde se opět nad pokladnou. Zde obzvlášť platí, že vedoucí výpravy vstupuje první, pokladníka informuje o počtu osob ve výpravě a o způsobu placení vstupného (jednotlivě, nebo hromadně). Domluví také způsob prohlídky.

V případě slabého provozu zůstává na obou semaforech zelená, nedivte se proto, že se potkáváte s jednotlivci jdoucími v protisměru.

Pes na vodítku a s náhubkemVstup se psem je možný za poplatek.
Pejska prosím předem řádně vyvenčete!!! Vodítko a náhubek pes musí mít již před úzkým vstupním schodištěm, kde se těsně míjí s jinými psi a hlavně s malými dětmi!  Tak zůstane po celou dobu prohlídky! Vodítko musí být fyzické, elektronické nestačí. Zabraňte psímu značkování a jinému znečištění.

00903175Asistenční pes je vítán i bez náhubku a zdarma, avšak pouze s postrojem a předepsaným označením (viz obrázek) a hlavně s průkazem. Tyto výhody neplatí, pokud nedoprovází osobu s průkazem ZTP/P !

 

 

Objekt nemá bezbariérový přístup.

Bohužel, úzkým a frekventovaným schodištěm není možné nahoru vynášet jízdní kola a kočárky! Výjimku tvoří složené kočárky zvané golfové hole.
Po předchozí domluvě v pokladně hradu a vyčkání na pokyn, je možné vynést invalidní vozík.

NAHOŘE NA HRADĚ NEJSOU TOALETY! Jsou pouze dole na parkovišti.

PARKOVIŠTĚ JE PŘÍMO POD HRADEM POBLÍŽ SCHODIŠTĚ.
Je pouze pro návštěvníky hradu.
Upozorňuji, že velmi pro omezený prostor lze zaparkovat jen na maximálně 2 hodiny, aby měli šanci další návštěvníci. Nelze za příplatek zůstat déle.

Rádi bychom předpokládali, že návštěvníci mají základní povědomí o chování na památkovém objektu. Hrad není jakýsi veřejný lesopark, kde snad lze být „free“. Zde nelze!
Proto pro jistotu uvádím několik kategorických bodů:
– Nepoškozovat skálu, vegetaci, či cokoliv jiného!
– Nic neházet ze skály!
– Nehlučet, včetně produkování hudby, vyzvánění telefonu a hlasitého telefonování!
– Děti ukáznit a držet pohromadě s rodiči, či vedoucími!
– Chovat se klidně a nepobíhat!
– Neznečišťovat prostředí!
– Nekouřit!
– Nejíst a nepít! 30 – 60 minut to každý kromě batolat a diabetiků vydrží a nezůstanou zde zbytky, obaly a petlahve!
– Rodiče plně zodpovídají za chování svých dětí a za jejich bezpečnost!
– Taktéž pedagogové a vedoucí za svěřené děti a mládež!

Pokud jste našimi regulemi dotčen(a), netrapte se a zvolte si jiný cíl.
Děkujeme, že většina z vás se na našem hradě chová stejně slušně jako na královském Karlštejně.

Těšíme se na Vaši návštěvu