Informace

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Období Otevřeno Poznámka
DUBEN a ŘÍJEN   9:00 – 16:00 Jen soboty, neděle, svátky a ve všední dny po předchozím ohlášení.
ČERVEN až SRPEN 9:00 – 17:00  Denně, včetně pondělí.
KVĚTEN a ZÁŘÍ 9:00 – 17:00 Denně, mimo pondělí.

VSTUPNÉ ZA PROHLÍDKU VE STANOVENÉ NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ

Ceny platné od 15.3.2023

Kategorie Cena Poznámka
Základní  vstupné 120,-  Dospělí nad 19 let.
Snížené vstupné 60,- Děti a studenti 6 – 19 let
Studenti denního studia 20 – 26 let (průkaz s aktualizovaným datem platnosti pro daný rok a nejdéle pro následující rok)
Invalidé (průkaz ZTP, ZTP/P)
Senioři od 65 let
„Rodinné“ vstupné 280,- Kč 2 dospělí + 1 až 2 děti (6-19 let);
nebo 1 dospělý + 3 děti (6-19let)

Vstupné psi             30,- Kč    Pes pouze na vodítku a s náhubkem !

Bezplatný vstup:

  • Děti do 5 let včetně,
  • děti s průkazem ZTP,
  • průvodce držitele průkazu ZTP/P,
  • Vedoucí zájezdů a přiměřený pedagogický dozor (školka a 1. stupeň: 1 dospělý na asi 10 dětí, 2. stupeň: 1 dospělý na asi 20 dětí, 3. stupeň: 1 dospělý na asi 30 studentů)
  • Jiné slevy neposkytujeme!

Vstupné za prohlídku mimo návštěvní dobu

Mimo stanovené návštěvní hodiny a od listopadu do března je možné hrad výjimečně navštívit jen po předchozí dohodě a za zvýšené vstupné. Návštěva není možná, pokud by klimatické podmínky mohly ohrozit bezpečnost.

Kategorie Cena Poznámka
Základní vstupné 140,- Dospělí nad 19 let.
Snížené vstupné 70,- Děti a studenti 6 – 19 let
Studenti denního studia (průkaz s aktualizovaným datem platnosti pro daný rok a nejdéle pro následující rok)
Invalidé (průkaz ZTP, ZTP/P)
Senioři od 65 let
„Rodinné“ vstupné 330,- 2 dospělí + 1 až 2 děti (6-19 let);
nebo 1 dospělý + 3 děti (6-19let)

Celkem vždy však nejméně 500,- Kč za jednu prohlídku.

Turistické fotografování a filmování zdarma.
Profesionální fotografování a filmování výhradně jen na základě smlouvy se správcem hradu.

 

INFORMACE O ZPŮSOBU PROHLÍDEK

  1. Prohlídka s průvodcem (asi 45 – 60 minut).
  2. Prohlídka samostatná (nezávislá)
    • s možností si zakoupit, nebo zapůjčit leták s plánkem hradu, popisem a historií. Ke koupi pouze v jazyce českém, německém, anglickém. K zapůjčení: česky, německy, anglicky, ukrajinsky, rusky, francouzsky, polsky, maďarsky, holandsky, španělsky, švédsky.

INFORMACE O DĚTSKÝCH NÁVŠTĚVÁCH
Dítě do 15 let musí doprovázet osoba starší 18 let, která bude zodpovídat za chování a bezpečí dítěte.

INFORMACE PRO SKUPINOVÉ NÁVŠTĚVY
Prosíme organizátory větších skupin (nad 15 osob), aby si předem prohlídku rezervovali. Čím dříve, tím lépe, minimálně však 2 dny předem.
Maximální počet návštěvníků ve skupině je okolo 50 osob.

Vedoucí skupiny vstupuje vždy první, protože vstupní prostory jsou těsné a u pokladny je málo místa na čekání skupiny na vedoucího!

Žádáme vedoucí větších skupin, aby si počet osob laskavě zjistili již předem pod hradem a u pokladny zaplatili hromadně za všechny podle výše uvedeného ceníku.

Hromadné výpravy dětí a mládeže mohou uskutečnit prohlídku zpravidla jen s naším průvodcem.
Skupinové výpravy dětí do 15 let musí doprovázet osoba starší 18 let, která bude zodpovídat za chování a bezpečí dětí.
Mějte prosím své svěřence ukázněné již před výstupem na hrad!

OPATŘENÍ PROTI ZÁCPÁM
NA VNITŘNÍM ÚZKÉM OBOUSMĚRNÉM SCHODIŠTI

Pokud se u pokladny vytváří velká fronta, na semaforu pod skálou spustíme červené světlo. Zde se prosím zastavte a vyčkejte 5-10 minut na zelenou. Pak vystoupá k pokladně vždy jen okolo 10 osob, tedy tolik, kolik se vejde k pokladně. Pokud se jedná o skupinu s rezervací prohlídky, pak může na zelenou vystoupat celá skupina, ale s vedoucím v čele.

 

OBECNÉ INFORMACE

Pes na vodítku a s náhubkemVstup se psem je možný za poplatek.
Pejska prosím předem řádně vyvenčete!!! Vodítko a náhubek pes musí mít již před úzkým vstupním schodištěm, kde se těsně míjí s jinými psi a hlavně s malými dětmi!  Tak zůstane po celou dobu prohlídky! Vodítko musí být fyzické, elektronické nestačí. Zabraňte psímu značkování a jinému znečištění.

00903175Asistenční pes je vítán i bez náhubku a zdarma, avšak pouze s postrojem a předepsaným označením (viz obrázek) a hlavně s průkazem. Tyto výhody neplatí, pokud nedoprovází osobu s průkazem ZTP/P !

 

 

Objekt nemá bezbariérový přístup.

Bohužel, úzkým a frekventovaným schodištěm není možné nahoru vynášet jízdní kola a kočárky! Výjimku tvoří složené kočárky zvané golfové hole.
Po předchozí domluvě v pokladně hradu a vyčkání na pokyn, je možné vynést invalidní vozík.

NAHOŘE NA HRADĚ NEJSOU TOALETY! Jsou pouze dole na parkovišti.

PARKOVIŠTĚ JE PŘÍMO POD HRADEM POBLÍŽ SCHODIŠTĚ.
Parkoviště je pouze pro návštěvníky hradu.
Upozorňuji, že pro velmi pro omezený prostor lze zaparkovat jen na maximálně 2 hodiny, aby měli šanci další návštěvníci. Nelze za příplatek zůstat déle!

Rádi bychom předpokládali, že návštěvníci mají základní povědomí o chování na památkovém objektu. Hrad není jakýsi veřejný lesopark, kde snad lze být „free“. Zde nelze!
Proto pro jistotu uvádím několik kategorických bodů:
– Nepoškozovat skálu, vegetaci, či cokoliv jiného!
– Netrhat květiny, nesbírat houby!
– Nic neházet ze skály!
– Nehlučet, včetně produkování hudby, vyzvánění telefonu a hlasitého telefonování!
– Děti ukáznit a držet pohromadě s rodiči, či vedoucími!
– Chovat se klidně, nepobíhat, neprovádět parkur, skateboarding atd!
– Neznečišťovat prostředí!
– Nepřemísťovat vybavení (svícny, lavičky atd)!
– Nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm!
– Nejíst a nepít! 30 – 60 minut to každý kromě batolat a diabetiků vydrží a nezůstanou zde zbytky, obaly a petlahve!
– Rodiče plně zodpovídají za chování svých dětí a za jejich bezpečnost!
– Taktéž pedagogové a vedoucí zodpovídají za svěřené děti a mládež!

Prosíme, nevnášejte do hradu předměty, které mohou být nejen v úzkých tmavých chodbách nebezpečné: věci dlouhé, špičaté, ostré a také hořlaviny a pyrotechniku. Dále nevnášejte předměty, které zde bez vlastní újmy můžete zanechat, či zapomenout, např. obaly, nebo různé přírodniny: větve, rákosí, kameny, nebo cokoliv jiného, co sem nepatří. Děkujeme.

Pokud jste našimi regulemi dotčen(a), netrapte se a zvolte si jiný cíl.
Děkujeme, že většina z vás se na našem hradě chová stejně slušně jako na královském Karlštejně.

Těšíme se na Vaši návštěvu