Aktuality


Na konci října bude hrad otevřen od pátku 28.10. do neděle 30.10. 2016.


Hrad bude otevřen na SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ 16.5.2016


Od soboty 23. dubna 2016 bude pro návštěvníky otevřena spodní terasa s vinicí.


 Návštěvní sezonu 2016 zahajujeme na velikonoční Velký pátek 25. března 2016. Otevřeno bude od 9 do 16 hodin.


Církev ČSH

BOHOSLUŽBA O VELKÉM PÁTKU 25.3.2016 v 17 hodin

Bohoslužba začne v prostoru s nástěnnou malbou Getsemanské zahrady a pak pokračuje ve skalním kostele. Četba textů o ukřižování.

Duchovní  slovo  Mgr. Eliška Raymanová,  farářka  Církve  československé  husitské. Na kytaru bude hrát a zpívat Martin Stárek.

Sraz účastníků v 17 hodin pod hradem. Teplé oblečení a baterky s sebou.

Bohoslužbu nelze spojit s prohlídkou hradu.


ROVERSKÁ SLUŽBA 

O sobotním odpoledni 12. září 2015 mladí nadšenci z roverského kmene POLENA z Horních Počernic z vlastní vůle přispěli obětavou pomocí. Jednak odstranili spadané jehličí a listí z horní plošiny hradu a pod hradem posekanou trávu a ostříhané větve.

Nejnáročnější díl pomoci se soustředil na část potoka, z jehož dna a břehů odklidili velké množství všemožného nepořádku včetně několika rozměrnějších předmětů.

Roverům velmi děkuji, doufám, že mohu i za obec.


NOVÁ PUBLIKACE

Od května 2014 prodáváme krásnou novou barevnou brožurku se zasvěceným t extem, mnoha fotografiemi a dvěma vedutami z 19. století. Autorem pojednání je Ing. Jaroslav Panáček, odborník na místní středověké dějiny. Kromě historie a obrázků dílko obsahuje i plánek hradu a 26 tipů na zajímavosti v okolí.
Brožurku formátu A5 o 20 stranách je možno zakoupit v češtině, němčině, nebo angličtině.

 


Církev ČSH V turistické sezóně 2015  probíhaly každý týden o nedělním poledni ve skalním kostele  krátké bohoslužby. Sloužila farářka Církve československé husitské Mgr. Eliška Raymanová, nebo kazatel Martin Stárek.

Pro rok 2015 byly bohoslužby ukončeny v září.

O začátku konání bohoslužeb v sezóně 2016 Vás budeme informovat

Presbyterium skalního kostela

15) Kostel - presbytář

 

V roce 2011 došlo v zadní místnosti barokního kukátkového divadla k přiblížení se původního určení prostoru. Po rekonstrukci Olivetské hory a po obložení stěn a stropu zde byla vymalována scéna z Getsemanské zahrady. V únoru 2012 byl prostor ekumenicky vysvěcen zmíněnou paní farářkou CČSH a farářem Římskokatolické církve panem P. Josefem Pavlasem za přítomnosti zastupitelů obce.

Getsemanská zahrada

05) V r. 2011 namalovali Ondřej Mašek, Vojtěch Horálek, Roman Mikeš. Foto L.Renner