Archeologický výzkum v místě první části budoucího vstupu