Časová linie držitelů a správců panství Sloup

RONOVCI, později BERKOVÉ Z DUBÉ (do roku 1412)
? Chval ze Žitavy (nedoloženo)
1324 – první zmínka o Sloupu vnuk Čeněk z Birkenštejna (bratr Jindřicha z Lipé, faktického správce českého království za doby krále Jana Lucemburského, v zemi stále nepřítomného)
1330 – zmínka Čeněk ze Sloupu (tentýž)
1340 – zmínka Dětřich (neznámá souvislost)
1346 – zmínka poslední zmínka o Čeňkovi
??
?1374 – ?1380 Hynek Berka z Dubé
1380 – ? bratr Hynek Berka z Dubé – poručník
?1380 – 1412 Hynek Hlaváč z Dubé

1412 – ?1426 Hanuš Velfl z Varnsdorfu

??

PANCÍŘOVÉ ZE SMOJNA
?1440 – ?1455 Mikeš Pancíř ze Smojna
?1455 – ? Jan a Frydman ze Smojna

? – 1471 Vilém Ilburk z Ilburka

BERKOVÉ Z DUBÉ A PÁNI Z LIPÉHO (větev Ronovského rodu) 1471 – 1607(1616)
1471 – 1502 bratři Jaroslav, Jiřík, Jan a Petr Berkové z Dubé
1502 Petr Berka z Dubé

1524 ZMÍNKA Wolf Redar z Kaufunku a na Sloupě (Neznámá souvislost)

1547 ZMÍNKA Zdislav Berka z Dubé na Lipém a Zákupech
?1562 (zmínka) – 1570 Zikmund Berka z Dubé na Lipém a Novém Stránově
1570 – 1575 vdova Kunhuta (Kunigunda) hraběnka z Ebrštejna a z Nangarku, poručnice svého syna Jetřicha
1575 – 1585 Jetřich Jiří Berka z Dubé a z Lipého
1585 – 1594 opět Kunhuta, poručnice svého vnuka Adama
1594 -1607 Adam Berka z Dubé a z Lipého (držel Sloup jako poslední mužský člen svého rodu)
1607 – 1616 dcera Anna Marie Zejdlicová, rozená Berkovna
1616 matka Anna Solhauzová, rozená Berkovna, vdova po Adamovi

SOLHAUZOVÉ (SALHAUSENOVÉ) 1616 – 1621
1616 – 1617 Jan Abraham Solhauz ze Solhauzu a na Markvarticích (2. manžel vdovy Anny)
1617 – 1621 bratr Volf Solhauz ze Solhauzu a na Markvarticích (účastník stavovského povstání)
1622 císařská konfiskace

LIBŠTEJNŠTÍ Z KOLOVRAT (1623 – 1652)
1623 – 1640 Zdeňek Lev Libštejnský z Kolovrat
1640 – 1652 syn Václav František Libštejnský (jezuita), panství zadlužil, 1643 – 1652 zadlužené panství v úřední správě
1652 – 1679 Kateřina z Vrtby, vdova po Zdeňku Lvovi, podruhé provdaná za Petra Kokořovce. Proslula zbožností, lidumilstvím, hospodárností

KOKOŘOVCI (1679 – 1710) POUSTEVNA(Einsiedlerstein)
POUSTEVNÍCI NA „KAMENI“:
1679 – 1708 syn Ferdinand Hroznata Kokořovec z Kokořova před 1690 – ? Konstantin – stavitel
1709 – 1710 synové Petr, Václav, Jan, Ferdinand, Michael, Filip a Ignác ? – 1710? Václav Rincholin – malíř

KINŠTÍ Z VCHYNIC A TETOVA (1710 – 1940)
1710 – 1719 Václav Norbert Oktavián Kinský do r.1719 poustevna opuštěná
1719 – 1726 Štěpán Vilém Oldřich Kinský, poručník ml. bratra Josefa Jana Maxmiliána 1719 – 1735 Jakub Borovanský – kaprál
1726 – 1780 Josef Jan Maxmilián Kinský ?1720 – 1770 Antonín Höltzel – truhlář
1735 – 1742 Samuel Görner – zahradník a optik
1770 – 1782 Antonín Müller – tkadlec
1780 – 1790 Jan Josef Kinský
1790 – 1827 Filip Kinský
1827 – 1831 Karel Kinský
1831 – 1856 Karel Kinský
1856 – 1891 August Leopold Kinský
1891 – 1941 August František Kinský

1941 – 1945 Wilhelm Emanuel Preysing