Časová linie držitelů a správců panství Sloup

 

RONOVCI – PÁNI Z LIPÉ A Z DUBÉ (do roku 1412)
? Chval ze Lipé (nedoloženo)
1324 první zmínka o Sloupu syn, či vnuk Čeněk z Ojvína, opevnil sloupskou skálu asi kolem r. 1300 s názvem Pirkštejn / Birkenstein (od německého Birke = bříza)
1330  zmínka Čeněk ze Sloupu (tentýž)
1340  zmínka Dětřich (neznámá souvislost)
? – ?1348 Hynek Berka z Dubé (*asi 1297, +1348)
 HONŠTEJNSKÁ VĚTEV
1348 – ?1361 jeho syn Hynek Berka z Dubé (*?, +1361)
1361 – ?1389 jeho syn Hynek Berka z Dubé (*?, +1389)
? jeho bratr Hynek Berka z Dubé (*?, +1419), poručník Hynka Hlaváče, svého synovce
?  – 1412 Hynek Hlaváč z Dubé (*?, +1423)

1412 – ?1426 Hanuš Velfl z Varnsdorfu

??

PANCÍŘOVÉ ZE SMOJNA
?1440-?1455 Mikeš Pancíř ze Smojna
?1455 – ? asi jeho synové Jan a Frydman ze Smojna

? – 1471 Vilém Ilburk z Ronova

BERKOVÉ Z DUBÉ, KUŘIVODSKÁ VĚTEV  (1471 – 1607/1616)
1471 – 1502 bratři Petr, Jaroslav, Jan a Jiřík Berkové z Dubé (v nedílu)
1502 – ? Petr Berka z Dubé

1524 zmínka Wolf Redar z Kaufunku a na Sloupě (Neznámá souvislost)

1547 zmínka Zdislav Berka z Dubé na Lipém a Zákupech
?1562 – 1570 Zikmund Berka z Dubé na Lipém a Novém Stránově (*?, +1570)
1570 – 1575 vdova Kunhuta (Kunigunda) hraběnka z Ebrštejna a z Nangarku, poručnice svého syna Jetřicha
1575 – 1585 Jetřich Jiří Berka z Dubé a z Lipého (*? – 1585)
1585 – 1594 opět Kunhuta, poručnice svého vnuka Adama
1594 – 1607 Adam Berka z Dubé a z Lipého (*? – 1607), držel Sloup jako poslední mužský člen svého rodu
1607 – 1616 jeho dcera Anna Marie Zejdlicová, rozená Berkovna (*1598, +po 1616)
1616 její matka Anna Solhauzová, rozená Berkovna (*?, +po 1616) vdova po Adamovi, znovu se provdala za Jana Abrahama ze Solhauzu.

SOLHAUZOVÉ (SALHAUSENOVÉ) 1616 – 1621
1616 – 1617 Jan Abraham Solhauz ze Solhauzu a na Markvarticích (2. manžel vdovy Anny Berkové)
1617 – 1621 bratr Volf Solhauz ze Solhauzu a na Markvarticích (účastník stavovského povstání)
1622 císařská konfiskace

LIBŠTEJNŠTÍ Z KOLOVRAT (1623 – 1652)
1623 – 1640 Zdeňek Lev Libštejnský z Kolovrat
1640 – 1652 syn Václav František Libštejnský (jezuita), panství zadlužil, 1643 – 1652 zadlužené panství v úřední správě
1652 – 1679 Kateřina z Vrtby, vdova po Zdeňku Lvovi, podruhé provdaná za Petra Kokořovce. Proslula zbožností, lidumilstvím, hospodárností

KOKOŘOVCI (1679 – 1710) POUSTEVNA(Einsiedlerstein)
POUSTEVNÍCI NA „KAMENI“:
1679 – 1708 syn Ferdinand Hroznata Kokořovec z Kokořova před 1690 – ? Konstantin – stavitel
1709 – 1710 synové Petr, Václav, Jan, Ferdinand, Michael, Filip a Ignác ? – 1710? Václav Rincholin – malíř

KINŠTÍ Z VCHYNIC A TETOVA(1710 – 1940)
1710 – 1719 Václav Norbert Oktavián Kinský
*1642, +1719
do r.1719 poustevna opuštěná
1719 – 1726 Štěpán Vilém Oldřich Kinský, poručník ml. bratra Josefa Jana Maxmiliána 1719 – 1735 Jakub Borovanský – kaprál
1726 – 1780 Josef Jan Maxmilián Kinský
*1705, +1780
?1720 – 1770 Antonín Höltzel – truhlář
1735 – 1742 Samuel Görner – zahradník a optik
1770 – 1782 Antonín Müller – tkadlec
1780 – 1790 Jan Josef Kinský
*1734, +1790
1782 – poustevna zrušena císařem Josefem II.
1790 – 1827 Filip Kinský  *1741, +1827
1827 – 1831 Karel Kinský  *1766, +1831
1831 – 1856 Karel Kinský  *1813, +1856
1856 – 1891 August Leopold Kinský
*1817, +1891
1891 – 1941 August František Kinský
*1849, +1941

1941 – 1945 Wilhelm Emanuel Preysing
*1879, +1970
a jeho manželka Marie Filipina, rozená Kinská *1879, +1952