Seznam zdejších rostlin

Rostoucí na hradě:

Barvínek menší: Vinca minor L. (cult.)
Bez černý: Sambucus nigra L. juv.
Bika ladní: Luzula campestris (L.) DC.
Borovice lesní: Pinus sylvestris L. + juv.
Břečťan popínavý: Hedera helix L.
Bříza bělokorá: Betula pendula Roth
Brslen evropský: Euonymus europaea L.
Brusnice borůvka: Vaccinium myrtillus L.
Buk lesní: Fagus sylvatica L. juv.
Čechrava zahradní: Astilbe x arendsii Arends (cult.)
Česnek pažitka: Allium schoenoprasum L. (cult.)
Divizna: Verbascum sp. juv.
Dřín obecný: Cornus mas L. (cult.)
Dub letní: Quercus robur L.
Dub zimní: Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Habr obecný: Carpinus betulus L.
Heřmánek terčovitý: Matricaria discoidea DC.
Hulevník Loeselův: Sisymbrium loeselii L.
Huseníček rolní: Arabidopsis thalliana (L.) Heynh.
Huseník kavkazský: Arabis caucasica Willd. (cult.)
Jeřáb ptačí: Sorbus aucuparia L. juv.
Jestřábník Bauhinův: Hieracium bauhini Schult.
Jestřábník chlupáček: Hieracium pilosella L.
Jestřábník zední: Hieracium murorum L.
Jetel plazivý: Trifolium repens L.
Jetel prostřední: Trifolium medium L.
Jílek vytrvalý: Lolium perenne L.
Jitrocel větší: Plantago major L.
Kakost smrdutý: Geranium robertianum L.
Kapraď osténkatá: Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Kapraď rozložená: Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Kapraď samec: Dryopteris filix mas (L.) Schott.
Kerblík lesní: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Kokoška pastuší tobolka: Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Konvalinka vonná: Convallaria majalis L.
Kosatec: Iris cv. (cult.)
Kostival lékařský: Symphytum officinale L.
Kostřava drsnolistá: Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.
Kustovnice cizí: Lycium barbarum L.
Lípa srdčitá: Tilia cordata Mill.
Lipnice hajní: Poa nemoralis L.
Lipnice roční: Poa annua L.
Lipnice smáčknutá: Poa compressa L.
Lipnice úzkolistá: Poa angustifolia L.
Líska obecná: Corylus avellana L. juv.
Mateřka trojžilná: Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Metlička křivolaká: Avenella flexuosa (L.) Drejer
Mléčka zední: Mycelis muralis (L.) Dum.
Mochna stříbrná: Potentilla argentea L.
Modřín opadavý: Larix decidua Mill.
Netřesk výběžkatý: Jovibarba globifera (L.) J. Parnell
Netýkavka malokvětá: Impatiens parviflora DC.
Opletka: Fallopia sp. juv.
Osívka jarní: Erophila verna (L.) DC.
Osladič obecný: Polypodium vulgare L.
Ostružiník: Rubus sp.
Pampeliška: Taraxacum sect. Taraxacum
Pelyněk černobýl: Artemisia vulgaris L.
Písečnice douškolistá: Arenaria serpyllifolia L.
Plamenka šídlolistá: Phlox subulata L. (cult.)
Popenec obecný: Glechoma hederacea L.
Prasetník kořenatý: Hypochaeris radicata L.
Pryšec chvojka: Euphorbia cyparissias L.
Pryskyřník plazivý: Ranunculus repens L.
Ptačinec prostřední: Stellaria media (L.) Vill.
Řebříček obecný: Achillea millefolium agg.
Réva vinná: Vitis vinifera L. (cult.)
Rozchodník bílý: Sedum album L.
Rozchodník pochybný: Sedum cf. spurium M. Bieb.
Rožec klubkatý: Cerastium glomeratum Thuill.
Rožec pětimužný: Cerastium semidecandrum L.
Rožec plstnatý: Cerastium tomentosum L. (cult.)
Rozrazil laločnatý: Veronica sublobata M. Fischer
Rozrazil rezekvítek: Veronica chamaedrys L.
Rozrazil rolní: Veronica arvensis L.
Růže: Rosa cv. (cult.)
Šeřík obecný: Syringa vulgaris L. (cult.)
Silenka širolistá bílá: Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet
Sleziník routička: Asplenium ruta-muraria L.
Srha laločnatá: Dactylis glomerata L.
Šťovík menší: Rumex acetosella agg.
Sveřep střešní: Bromus tectorum L.
Svízel přítula: Galium aparine L.
Topol osika: Populus tremula L. juv.
Třezalka tečkovaná: Hypericum perforatum L.
Trýzel malokvětý: Erysimum cheiranthoides L.
Turanka kanadská: Conyza canadensis (L.) Cronquist
Úhorník mnohodílný: Descurainia sophia (L.) Prantl
Vikev ptačí: Vicia cracca L.
Violka vonná: Viola odorata L.
Vlašťovičník větší: Chelidonium majus L.
Vratič obecný: Tanacetum vulgare L.
Vrba jíva: Salix caprea L. juv.
Vrbovka horská: Epilobium montanum L.
Vrbovka úzkolistá: Epilobium angustifolium L.
Zimolez ovíjivý: Lonicera periclymenum L.
Zvonek řepkovitý: Campanula rapunculoides L.

Rostoucí při úpatí (při východní a severovýchodní patě hradní skály):

Bršlice kozí noha: Aegopodium podagraria L.
Buk lesní: Fagus sylvatica L.
Ćesnáček lékařský: Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande
Dub zimní: Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Hluchavka bílá: Lamium album L.
Hulevník lékařský: Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Huseník lysý: Arabis glabra (L.) Bernh.
Javor klen: Acer pseudoplatanus L.
Javor mléč: Acer platanoides L.
Jetel luční: Trifolium pratense L.
Jílek vytrvalý: Lolium perenne L.
Jilm drsný: Ulmus glabra Huds.
Jírovec maďal: Aesculus hippocastanum L.
Jitrocel kopinatý: Plantago lanceolata L.
Kapraď samec: Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Kapustka obecná: Lapsana communis L.
Kerblík lesní: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Kontryhel: Alchemilla sp.
Kopřiva dvoudomá: Urtica dioica L.
Kozlík lékařský: Valeriana officinalis L.
Křídlatka japonská: Reynoutria japonica Houtt.
Krtičník hlíznatý: Scrophularia nodosa L.
Krušina olšová: Frangula alnus L.
Kuklík městský: Geum urbanum L.
Líska obecná: Corylus avellana L.
Mahónie cesmínolistá: Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Mochna husí: Potentilla anserina L.
Orsej jarní hlíznatý: Ficaria verna Huds. subsp. bulbifera Á. Löve et D. Löve
Ostružiník maliník: Rubus idaeus L.
Ovsíř pýřitý: Avenula pubescens (Huds.) Dum.
Pámelník bílý: Symphoricarpos albus (L.) Blake
Pcháč zelinný: Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Pomněnka chlumní: Myosotis ramosissima Schult.
Prasetník kořenatý: Hypochaeris radicata L.
Přeslička rolní: Equisetum arvense L.
Pryskyřník prudký: Ranunculus acris L.
Psárka luční: Alopecurus pratensis L.
Ptačinec hajní: Stellaria nemorum L.
Puchýřník křehký: Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Rákos obecný: Phragmites australis (Cav.) Steud.
Rožec obecný: Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet
Rozrazil perský: Veronica persica Poiret
Rozrazil rezekvítek: Veronica chamaedrys L.
Sasanka hajní: Anemone nemorosa L.
Šťavel kyselý: Oxalis acetosella L.
Šťovík kyselý: Rumex acetosa L.
Šťovík tupolistý: Rumex obtusifolius L.
Svída krvavá: Cornus sanguinea L.
Svízel bílý: Galium album Mill.
Tavola kalinolistá: Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
Tomka vonná: Anthoxanthum odoratum L.
Třešeň ptačí: Prunus avium (L.) L.
Třezalka skvrnitá: Hypericum maculatum Crantz
Úhorník mnohodílný: Descurainia sophia (L.) Prantl
Vrba jíva: Salix caprea L.
Vrba křehká: Salix fragilis L.
Vrbina obecná: Lysimachia vulgaris L.
Vrbovka čtyřhranná: Epilobium tetragonum L.
Vrbovka horská: Epilobium montanum L.
Zvonek rozkladitý: Campanula patula L.

Zjištěno dne 21. května 2017 panem Milanem Markem. Děkujeme.