Údržba a obnova

Vážení návštěvníci Skalního hradu a poustevny Sloup. Tato významná památka se od roku 1998 pokouší o existenční nezávislost na nejistém přerozdělování prostředků ze státního nebo obecního rozpočtu.

Jen Vy sami tuto památku přímo financujete tím, že ji navštívíte.

Kromě soběstačnosti v nákladech na provoz, hrad si z vlastních příjmů doposud zajišťuje i veškerou údržbu, obnovu a nutné vybavení. Příjmy prozatím pokrývají veškerou činnost. Máme však plány, jejichž realizace bude záviset na získání prostředků z dotačních programů. Jedná se o obnovu středověkého severního vstupu a úpravu podhradí (přeložka cesty, parkoviště, provozní objekt, oplocení, zeleň).

V této části stránek můžete sledovat, co se za peníze ze vstupného od roku 1998 již opravilo, či pořídilo, a kam směřuje další údržba a obnova.

Pokud chcete jakkoliv podpořit obnovu, kontaktujte správce hradu.

Přehled činnosti od roku 1998: