Džbánovitá obilná jáma na horním plató, tzv. „hladomorna“