Pár kroků od hradu

SMRT KRÁSNÝCH SMRKŮ A VODNÍ CHRÁM

Vzdušnou čarou 250m od hradu za potokem pod cestou k lesnímu divadlu stávala SKUPINA 12 OBŘÍCH SMRKŮ. Největší byl starý asi 140 let a s kmenem o průměru přes 1m dosahoval výšky 42m (čímž asi o 10m převyšoval hrad Sloup).

Z rozhodnutí vlastníka, Lesů ČR, s.p. a na základě shodného stanoviska Agentury ochrany přírody byly stromy v dubnu 2013 skáceny, aby neohrožovaly bezpečnost přilehlých lesních cest. Důvod by se zdál být rozumný, kdyby po českých lesích v obdobných podmínkách nerostlo množství podobných smrků. Tedy „přerostlých“ solitérů, na vlhkém podloží a těsně u turisticky často ještě frekventovanějších cest.

Jak jsem předpokládal a jak se v řezu hned ukázalo, stromy byly zcela zdravé. Napadlo mě, že vytěžené dřevo by se mělo, alespoň zčásti, vrátit na místo kde rostlo a sloužit dál pocestným. Nešlo přeci o ledajaké stromy a ledajaké místo. V lesním úžlabí bývala kdysi studánka, roky však zůstávala zpustlá.
Proto jsem vypracoval studii lesního altánu, který by měl být postaven z fošen, jejichž rozměry by vypovídaly o mohutnosti padlých velikánů, ze kterých řezivo pochází. Současně by došlo k obnově studánky, která by se stala součástí altánu.
Zvolil jsem čtvercovou symetrickou dispozici o dvou prostorech – ochozem po obvodu s průběžnou lavičkou a dále malou středovou částí se studánkou. Oba prostory jsou odděleny polopříčkami ze širokých fošen, které současně podpírají vrchlík střechy nad centrálním místem, ze kterého se stala intimní svatyňka.
Hladina studny je v současnosti těžko dosažitelná a naopak lehko znečistitelná, proto počítám s dodatečným zřízením horního přítoku čerstvé vody z jiného lesního zdroje.

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU A VSTŘÍCNOST PŘI STAVBĚ ALTÁNU:

Hlavnímu investorovi, podniku Lesy ČR, s. p.
Starostovi obce Jaromíru Studničkovi, místostarostce Janě Pejčinovičové,
zastupitelům a zaměstnancům obce Sloup v Čechách a dalším spolupracovmíkům.
Rodině Studničkových za umožnění příjezdu ke stavbě přes pozemek pensionu.

NÁROČNÉ TESAŘSKÉ PRÁCE PROVEDL V ROCE 2014 ONDŘEJ VOLMAN.