Vítejte

OFICIÁLNÍ STRÁNKY SKALNÍHO HRADU A POUSTEVNY SLOUP

Navštívili jste internetové stránky, jejichž provozovatelem je Ivan Volman,
od r. 1977 kastelán a od r. 1998 nájemce Skalního hradu a poustevny.

Kromě turistických informací, aktualit a historie zde naleznete dvě rozsáhlé galerie fotografií, do značné míry komentované. V první si můžete důkladně prohlédnout objekt v celku i v detailu. Druhá podrobně informuje o postupu údržby a obnovy.

Již při prohlížení fotografií možná zapochybujete o stáří zdejších stavebních jednotlivostí. Přes středověkou a starší historii lokality, většina původních prostor zanikla, nebo byla překryta mladšími stavebními zásahy. Prostory a objekty, které skála v současnosti nabízí, jsou skutečně převážně novověké, odrážející jinou roli, kterou hrály od doby svého vzniku, tedy od konce 17. století. Je proto otázka, zda tuto památku označovat za hradní objekt. Pojem „SKALNÍ HRAD SLOUP“ odpovídá skutečnosti jen částečně a je dnes označením spíše turistickým, nebo pracovním. Je však především označením dlouhodobě zažitým. Bude dobré jej zachovat pro orientaci v tiskovinách, na internetu, nebo na směrovkách u silnic.

Základní charakteristika objektu

Značně erodovaný pískovcový suk se svislými až převislými stěnami a rozlehlým horním plató ve výšce přes 30m nad okolním terénem. Délka skály činí necelých 100m a šířka asi 60m. Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení bylo vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny.

Prostory nejsou instalovány – jsou zcela bez sbírkových uměleckých předmětů. Přestože prázdné, jsou velmi působivé. Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem loci.

Skalní hrad a poustevna Sloup je památkově chráněný objekt, registrovaný pod evidenčním rejstříkovým číslem 41659/5-3264.