Výstavy

Již několik let jsou ve skalním ambitu instalovány dvě malé výstavy.

První na fotografiích dokumentuje výtvarné projevy venkovských obyvatel ve skalách zdejších pískovcových oblastí. Motivací uměleckého počinu bylo především duchovní klima, samozřejmá víra v Boha, která výtvarně nadané lidi inspirovala a podněcovala k vyjádření a zobrazování důvěrně známých náboženských témat. Prostředím pro takový projev byly v našem případě všudypřítomné pískovcové skály. Zde pak většinou došlo k vytvoření reliéfu v líci skalní stěny, nebo méně často byla skála upravena do hloubi a reliéfy se staly součástí skalní sluje (Boží hrob při silnici z Velenic do Brniště).

Druhá výstava na fotografiích a pláncích přibližuje ne tak dávné využití pískovcových oblastí k umístění hospodářství ba i obytného prostoru přímo do nitra skal. Hlavním důvodem k takovému životu byla zřejmě ekonomická a technologická dostupnost podobných staveb. Sžití místních obyvatel s pískovci bylo odedávné. Ke zpracování kamene docházelo jak za účelem vytváření užitkových prostor, například sklepů, tak za účelem těžby, kdy byl kámen následně opracován a dopraven na blízké i vzdálené stavby, nebo se stal základem sklářského kmene a byl přetaven.

Libreta výstav: