Rodokmeny

S rodokmeny některých rodů se můžete seznámit buď prokliknutím na této stránce, nebo kliknutím na odkazy na podstránkách Historie, věnujících se některým příslušníkům uvedených rodů.

Rodokmeny neobsahují zcela všechny rodové linie, ale dávají přednost liniím (větvím) vedoucím k držitelům a správcům hradu Sloup. Ti jsou pak zvýrazněni tučnějším písmem a označeni číslem, oznamujícím chronologické pořadí držitelů v rámci svého rodu.

 

Ronovci

Z Vrtby

Kokořovci z Kokořova

Kinští z Vchynic a Tetova