Statické zajištění dvou významných stromů nad horní terasou