Stavíme pro vás staronový „severní vstup“ do hradu – 1. etapa

Obnova severního vstupu je rozložena do několika etap. Tento vstup vzniká na místě původního vstupu středověkého, používaného naposledy v 18. století,

Obnova přinese po dokončení několik zásadních kvalit:
– Návštěvníci se dostanou do míst, která pro ně byla po několik generací uzavřena.
– Vstoupí nejprve logicky do nejstarší části hradu, dolního dvora.
– Pokladna, která sem bude přemístěna, nebude jako dnes mimo hlavní směr příchozích, bokem v těsném prostoru. Kolem nové pokladny projdou všichni příchozí a pak se budou moci rozptýlit v prostoru dvora. Následně pak vystoupají po tzv. „rytířských schodech“ do horních prostor hradu a poustevny.
– Současný východní vstup/výstup se stane pouze východem z hradu. Úzké vstupní a také úzké výstupní schody budou tedy jednosměrné, lidé se nebudou muset tlačit proti sobě.

Co však tyto úpravy nevyřeší je výška hradu a z toho odvozené množství schodů, které budou muset návštěvníci absolvovat nahoru a dolů, stejně jako dnes, nebo před 100, 300, i 700 lety.