Severní vstup, 1. etapa

Obnova severního vstupu je rozložena do několika etap. Tento vstup vzniká na místě původního vstupu středověkého, používaného naposledy v 18. století,

Obnova přinese po dokončení několik zásadních výhod:
Návštěvníci se dostanou do míst, která pro ně byla po několik generací uzavřena.
Vstoupí nejprve logicky do nejstarší části hradu.
Pokladna, která sem bude přemístěna, nebude jako dnes mimo hlavní směr příchozích, bokem v těsném prostoru. Kolem nové pokladny projdou všichni příchozí a následně se budou moci rozptýlit ve větším prostoru.
Současný východní vstup/výstup se stane pouze východem z hradu. Úzké vstupní a výstupní schody budou tedy jednosměrné, lidé se nebudou muset tlačit proti sobě.
Co však tyto úpravy nevyřeší je výška hradu a z toho odvozené množství schodů, které budou muset návštěvníci absolvovat nahoru a dolů, stejně jako dnes, nebo před 100, 300, i 700 lety.