2020

 

  • Příprava ke stavbě dolní části budoucího SEVERNÍHO VSTUPU do hradu.
    Přeložky sítí, projekty, díly pro akátové zábradlí.
  • Technické zajištění prezentace hradu po prvním nouzovém stavu v pololetí roku 2020. Stavba provizorní pokladny, pořízení a instalace semaforů, kamer atd.
  • Monitoring statiky západního okrajového skalního bloku.
  • Oprava havárie vodoinstalace, oprava elektroinstalace a údržba osvětlení hradu.
  • Odstranění křoví na jedné ze strání podhradí a zpevňování severního svahu hatěmi.
  • Ukázky další údržby:

Přivedení elektřiny do sklepa. Kabel v ochranné trubce byl uložen poměrně mělce vzhledem k existenci staré vodovodní přípojky vedené přibližně ve stejné trase.


Kovaná oblouková treláž


Nemocná obří vrba před pokácením

 

Georadarový průzkum dolního dvora. Ukázka jednoho z mnoha výstupů:

 

Kované zábradlí podél opraveného schodiště na horní terase.