Doplnění zřícené zídky a vytvoření odvodňovacího systému