Havárie pod poustevníkem

Na podzim roku 2013 došlo k odlomení a zřícení části skály na nároží pod sochou poustevníka. V důsledku toho se současně zřítila i část kamenné zídky na skále založené.
Následně byl vypracován odborný posudek a na jeho základě projekt opravy.
Oprava včetně preventivních opatření byla provedena na jaře roku 2014