Barokní domek – letohrádek

V roce 1990 došlo k nutné výměně krovu a položení nové, tentokrát šindelové krytiny. Značně narušená koruna zdiva pod pozednicí byla předtím znovu vyzděna. Podle tehdejšího názoru stavebního oddělení odboru kultury okresního úřadu došlo ke sjednocení nové omítky koruny a zbývajícího povrchu stěn domku nanesením štukové vrstvy na veškeré zdivo nad podezdívkou s výjimkou kamenných ostění oken a dveří.

V roce 2005 jsme centimetr po centimetru opatrně oklepali nevhodnou novodobou štukovou vrstvu z celého domku a následně po celé léto saturovali původní omítku hydroxidem vápenatým prostřednictvím 80x opakovaného nástřiku vápenné vody vždy na opětovně zaschlý podklad. Tím postupně došlo ke konsolidaci degradujícího vápenného pojiva v omítce. Následně byly restaurátorským způsobem doplněny nevelké chybějící části omítky.