Jednotlivé úseky po opravě během odstraňování lešení