Ferdinand Hroznata, svobodný pán Kokořovec z Kokořova

 

Ferdinand Hroznata byl synem Jiřího Petra z Kokořova a Kateřiny Kokořovcové rozené z Vrtby. O osobě nového majitele Sloupského panství, roku 1680 povýšeného do hraběcího stavu, toho v důsledku prakticky úplného zničení kokořoveckého archivu po vymření rodu v 19. století víme velice málo, ačkoliv by nás to zajímalo tím spíše, že nepochybně Ferdinand Hroznata byl původcem dnešní podoby sloupského skalního suku. Jeho hlavním sídlem jistě nadále zůstávaly Žlutice, jež byly majetkovým centrem rodu až do jeho vymření.

„V roce 1673 se Ferdinand Hroznata oženil s Marii Adlétou (Adelheid) z Pienzenau.
Poté co porodila svému manželovi 19 dětí, zemřela při posledním porodu (asi v r. 1696).
Z dětí se 13 dožilo dospělého věku (10 chlapců a 3 dívky). Tak početné potomstvo jednoho páru rozhodně nebylo ani při tehdejší vysoké úmrtnosti dětí (ale i rodiček) obvyklým jevem. Přirozeně nebylo ani pro rodiče hraběcího stavu snadné tolik potomků přiměřeně hmotně zabezpečit. Je to patrné i z toho, že jen tři z nich získali takový podíl na rodovém majetku, aby tvořil základní zdroj jejich obživy. Čtyři synové vstoupili do vojska, tři si vybrali
duchovní dráhu. Všechny dcery bez výjimky zvolily klášterní život. Zajímavé je také, že ani
tak početná generace potomků nemusela nutně zajistit úspěšné biologické přežití rodu. Jen tři ze synů zplodili dědice, část z nich ani nevstoupila do manželství, z dcer se nevdala žádná (zřejmě se nemohly vykázat přiměřeným věnem).“ 
Citace hitorika PhDr. Zdeňka Hojdy, Csc.

O úctě ke sv. Františkovi Serafínskému z Assisi, zděděné zřejmě po Ferdinandově matce, svědčí skutečnost, že všichni jeho synové měli když ne první, tedy druhé či třetí křestní jméno František.
Ferdinand Hroznata z Kokořova zemřel dne 30. listopadu 1708 ve věku 58 let ve Žluticích.

*****

Ferdinand Hroznata objednal u věhlasného malíře Petra Brandla dva rodinné skupinové portréty, ale pro přílišnou zaměstnanost malíře na různých jiných zakázkách dělí dokončení obou obrazů mnoho let.

I. Rodinná podobizna hraběte Ferdinanda Hroznaty z Kokořova
Dílo zachycuje hraběte s dcerami a mladšími syny.
Obraz namaloval mistrně Petr Brandl v duchu holandsko-flámské portrétní tradice.

11

 

II. Rodinná podobizna hraběnky Marie Adléty Kokořovské, rozené z Pienzenau
Dílo zachycuje hraběnku se staršími syny.
Autorem je pravděpodobně holandský malíř Christian Bentum, tehdy velmi mladý. Na díle pracoval zřejmě pod dohledem o generaci staršího Petra Brandla, který mu svěřil vlastní zakázku. Obraz vznikal postupně, započat původně Petrem Brandlem, později retrospektivně, v době kdy již hraběnka nežila a byl dokončen až po smrti zadavatele díla, jejího manžela Ferdinanda Hroznaty z Kokořova.

12

Nástin rodokmenu Kokořovců: Rodokmen Kokořovců