Hanuš Welfl z Varnsdorfu

Pod panstvím Hanuše Welfla z Varnsdorfu vstoupil Sloup do rušného období husitských válek.Většina severočeské šlechty – převážná část rodu Ronovců, Vartenberkové, Bibrštejnové i drobnější šlechta jako např. Hanuš Welfl, se k husitství postavila nepřátelsky a setrvala na katolické straně.

V prvních letech husitských válek zůstaly severní Čechy a zejména českolipsko ušetřeny válečných událostí. Severní Čechy byly přesto čas od času ohrožovány menšími nájezdy husitů, při nichž byla drancována některá města. Vážné nebezpečí vyvstalo až roku 1426, kdy husité podnikli do severních Čech vojenské tažení, které vyvrcholilo bitvou u Ústí nad Labem. Byla obsazena některá města a vypálena Mimoň. Obléhání odolal hrad Ralsko, nikoliv však Lipá, která se vzdala a stala se od té doby součástí taborsko-sirotčího městského svazu.

Sloup se tak rázem ocitl v nebezpečné blízkosti husitské posádky. Ke Sloupu se však husité nikdy nepřiblížili. Hanuš Welfl a další severočeští šlechtici byli ve spojení se sousedními lužickými městy, kam podávali cenné zprávy o pohybech husitů.